kinh doanh BĐS

Sở XD Đà Nẵng ra công văn yêu cầu kiểm soát hoạt động kinh doanh BĐS

Tin Tức
Mất:1 phút, 54 giây để đọc

Mới đây, Sở xây dựng Thành Phố đã nêu ra hàng loạt các sai phạm của các dịnh vụ kinh doanh bất động sản trên địa bản thành phố. Sở xây dựng cho biết, nếu để xảy ra sai phạm trong đầu tư; kinh doanh; các chủ đầu tư dự án; doanh nghiệp kinh doanh BĐS sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

kinh doanh BĐS

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa cho biết đã ban hành công văn về kiểm soát việc tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, các chủ đầu tư dự án; doanh nghiệp chỉ kinh doanh sản phẩm bất động sản có sẵn hoặc hình thành trong tương lai.

Tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án thương mại phải thực hiện theo Nghị định số 99/2015/NĐ.CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Các doanh nghiệp kinh doanh phải đáp ứng quy định của Luật Kinh doanh doanh BĐS và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Văn bản nêu rõ: “Chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng sai phạm trong đầu tư”. Các cá nhân, tổ chức chỉ giao dịch bất động sản tại các dự án đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

kinh doanh BĐS

Về việc cấp quyền sử dụng đất, nhà ở tại những dự án bất động sản đủ điều kiện. Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký đất thành phố và UBND các quận; huyện cần phối hợp thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần thường xuyên rà soát; xử lý những trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức; cá nhân người nước ngoài.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng. Sở Tư pháp cần yêu cầu các văn phòng công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đúng quy định. Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng phải thường xuyên kiểm tra; xử lý các vi phạm trong lĩnh vực công chứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài đặc sắc