Thời hạn sử dụng chung cư-2

Quy định về hạn sử dụng chung cư, căn hộ

Thủ tục pháp lý
Mất:3 phút, 53 giây để đọc

Đối với loại hình nhà ở chung cư, các nước đưa ra các thời hạn sở hữu nhà ở là nhằm đảm bảo quỹ đất và đa dạng hóa các loại hình nhà ở, đồng thời đảm bảo an toàn và sự phát triển của đời sống dân cư. Chung cư có thời hạn được ưa chuộng ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Singapore, Trung Quốc…. Ở Việt Nam, thời hạn sử dụng nhà chung cư là một trong số nội dung đang được quan tâm.

Niên hạn sử dụng nhà chung cư

Khoản 1 Điều 99 Luật Nhà ở 2014 quy định:”Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư”.

Thời hạn sử dụng chung cư-1
Thời hạn sử dụng chung cư

Cách tính thời hạn theo cấp công trình xây dựng, Phụ lục 1.3 phân cấp các loại công trình xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng kèm theo Thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng, quy định:

  • Công trình cấp 4 có niên hạn sử dụng dưới 20 năm;
  •  Công trình cấp 3 có niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm;
  •  Công trình cấp 2 có niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm;
  •  Công trình cấp 1 và công trình đặc biệt có niên hạn sử dụng trên 100 năm.

Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý.

Việc tổ chức kiểm định cũng được thực hiện trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng. Và có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng (Khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở 2014).

Khi nhà chung cư không còn niên hạn sử dụng

Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng. Và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng. Theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định. Trừ trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng mà chưa thuộc diện bị phá dỡ. Nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ theo quy hoạch xây dựng. Được phê duyệt (Điểm a Khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở 2014)

Thời hạn sử dụng chung cư-2
Khi nhà chung cư không còn niên hạn sử dụng

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Luật Nhà ở 2014. Trong trường hợp này, nếu khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu được cải tạo. Xây dựng lại nhà chung cư mới. Nếu khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp. Và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được.

Quyền lợi của người có quyền sở hữu nhà chung cư

Khi Luật Nhà ở 2014 ra đời và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân khi nhà chung cư hết niên hạn được quy định như sau:

  • Theo Điều 116 Luật Nhà ở 2014, các chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo. Xây dựng lại nhà chung cư thì được bố trí tái định cư.

Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

Khi nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Mà có chênh lệch về giá trị giữa nhà ở cũ và nhà ở mới. Thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo. Xây dựng lại nhà chung cư thì việc thanh toán giá trị chênh lệch. Được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên.

Như vậy, quyền lợi của chủ sở hữu căn hộ chung cư đã được đảm bảo hơn, tiến bộ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài đặc sắc