thủ tục làm sổ đỏ-2

Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán bằng giấy tờ viết tay

Thủ tục pháp lý
Mất:3 phút, 52 giây để đọc

Theo thống kê của thành phố Hồ Chí Minh trong tổng số hơn 30.000 hồ sơ không được cấp quyền sử dụng đất thì có đến 70% nguyên nhân là do mua bán bằng giấy tờ viết tay. Để giải quyết vấn đề này, nhằm tăng hiệu quả quản lý và tạo điệu kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, nay pháp luật đã quy định rõ về việc thủ tục làm sổ đỏ cho những trường hợp mua bán bằng giấy tờ viết tay.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán bằng giấy tờ viết tay

Nghị định mới ra đời

Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3/3/2017 được đánh giá là điểm quan trọng để giải quyết nhiều vướng mắc về pháp luật đất đai. Khi đó, những trường hợp người dân mua bán bằng giấy tờ viết tay sẽ được xem xét, giải quyết cấp sổ đỏ.

thủ tục làm sổ đỏ-1
Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán bằng giấy tờ viết tay

Căn cứ quy định tại Khoản 54 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì trường hợp người dân (hộ gia đình, cá nhân) nhận chuyển nhượng đất từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 bằng giấy tờ viết tay thì người đang sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Thay vào đó, theo nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3/3 người đang sử dụng đất sẽ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp được cấp sổ

Nghị định mới cũng quy định rõ không phải mọi trường hợp đều được cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Để không xảy ra những vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng đất sau này những trường hợp được cấp phải đáp ứng các điều kiện như sau:

  • Mảnh đất đang sử dụng không tranh chấp
  • Thông tin đúng.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

Người sử dụng đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nếu có.
  • Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • Có nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất: Giấy phép xây dựng
  • Rừng, cây lâu năm: Hợp đồng giấy tờ mua bán cho tặng, chứng từ chứng minh sở hữu.
  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa về tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ

Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Trình tự giải quyết

UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất. Nếu đất chuyển nhượng trước đó không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai. Thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ.

thủ tục làm sổ đỏ-2

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra bản trích đo địa chính. Trích đo thửa đất, gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính. Trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp. Chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

Đối với trường hợp này là UBND cấp huyện. Như vậy với sự tạo điều kiện tối đa của pháp luật người dân nên tranh thủ xem xét. Để làm thủ tục cấp sổ đỏ, đầy đủ pháp lý cho mảnh đất mà mình đang sở hữu. Bên cạnh đó cũng cần trang bị cho mình những kiến thức về mặt pháp luật. Để dễ dàng trong quá trình thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài đặc sắc